Marcel Medina – 4Crew

Treballar amb un equip líder i professional en el desenvolupament de pàgines web ens ha ajudat a ser fidels als plaços d’entrega i molt ràpids en adaptar-nos a petites variacions del projecte original, per la qual cosa la satisfacció ha estat molt gran.